Tin tổng hợp

QUY ĐỊNH MỚI: MIỄN ĐĂNG KIỂM LẦN ĐẦU, KÉO DÀI CHU KỲ ĐĂNG KIỂM NHIỀU LOẠI XE
Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư mới, miễn đăng kiểm lần đầu đối với ô tô mới và giãn chu kỳ kiểm định với một số loại xe cơ giới. Miễn đăng kiểm lần đầu đối với xe mới Bộ Giao thông vận tải vừa ban hành ngày 21/3/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2021/TT-BGTVT ngày 12/8/2021 của Bộ Giao thông vận tải quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ. Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 16...
Đọc tiếp
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

icon icon icon